•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Keresés


Reklám

Történelem - Oktatási DVD

A Párt ökle (1945-1956) DVD Az 1945 és 1956 közötti években politikai okokból elítéltek idézik fel az akkori rendszerrel való szembenállásuk okait, cselekedeteiket és soha el nem felejthető élményeiket az ÁVO-n, a bíróságon, a börtönökben. A film sorsukat szembesíti a korabeli filmhíradók és újságok anyagaival, valamint az ÁVO vezetőjének és tisztjeinek vallomásaiból vett részletekkel.
84 perc.

Cikkszám: DS337

Bruttó ár: 26 000 Ft
A remény és halál 19 napja - 1956-os forradalom eseményeit feldolgozó film. DVD A film - amely mintegy "A mi forradalmunk" című filmsorozat összefoglalója - az 1956-os forradalom és szabadságharc történetéről szól. Az eseményekben résztvevők emlékezéseire és a történelmi valóság tényeire épül. Olyan kérdésekre is megpróbál választ találni, amelyekről - különféle okok miatt - kevés szó esik annak ellenére, hogy fontosságuk, nem egyszer az eseményeket döntően befolyásoló szerepük megköveteli, hogy beszéljünk róluk.
92 perc.

Cikkszám: DS335

Bruttó ár: 26 000 Ft
A sötét középkor DVD A középkorra leginkább az éhínség, a járványok és a háborúskodás volt a jellemző. Az európai lakosság feudális társadalmi rendszerben élt, melyben a király volt a teljhatalmú úr. 1215-ben az angliai főnemesek egymással szövetségre lépve arra kényszerítették János angol királyt, hogy aláírja a Magna Chartát, amely elsőként korlátozta a király hatalmát, és olyan tanácsadó testület létrehozását írta elő, amely – még ha igen kezdetleges módon is – a mai modern parlamentek elődjének tekinthető. Ez az időszak egyben az egyház hatalma és tekintélye megerősödésének korszaka is volt, amely képessé vált arra, hogy gátat vessen a lovagok erőszakkal terhes viszálykodásainak, lefektette a lovagi küzdelmek szabályainak alapjait, illetve II Orbán pápa személyében meghirdette az első keresztes hadjáratot Jeruzsálem visszahódítása érdekében. Az éhínség és a Fekete Halál néven ismert, egész Európán végigsöprő pestisjárvány a földrész felének lakosságát pusztította el, míg a Franciaország és Anglia között százéves háború tovább tizedelte a népességet. A program egy olyan korszak döntő fontosságú kulturális, egyházi és politikai fejlődését mutatja be, amely meghatározó módon befolyásolta Európa későbbi történelmét.

A film hossza kb. 30 perc

Cikkszám: DS304

Bruttó ár: 26 000 Ft
Andrej - Kádár sofőrje voltam DVD 1978 őszén Lvovban egy esküvőn hangzott el először egy spicces férfi szájából: "Kádár sofőrje voltam". A részletekre - az úr kétes szerepére az 56-os budapesti eseményekben és a titkos ungvári fuvarra - még aznap fény derült, de aztán a férfi újabb tíz évre elnémult. Andrej elbeszéléséből egy szerencsétlen ember, a szovjet kisebbségi sorsból kitörténi vágyó ukrán-ruszin-magyar legény portréja rajzolódik ki, egy férfié, aki szinte törvényszerűen és tehetetlenül sodródik az események örvényében és válik a XX. századi kelet-európai történelem áldozatává. Támogató a Magyar Mozgókép Alapítvány
Cikkszám: DS336

Bruttó ár: 26 000 Ft
Árpád-házi Szent Erzsébet DVD A szentek életének főbb helyszínei, művészi ábrázolásaik, a hozzájuk kapcsolódó tárgyi emlékek és népi hagyománykörük főbb elemei kerülnek képernyőre-egymással összefüggésben is ábrázolva. A magyar szent királyok kultusza és annak megannyi lenyomatat egyrészt mélyen beivódott a magyar kultúrába és nemzeti identitástudatunk alapjait jelentik, melyek egyenrangú részei Európa kulturális örökségének is.
30 perc.

Cikkszám: DS340

Bruttó ár: 26 000 Ft
Emberekkel történt (1919-1944) I. DVD Fotóalbum magyarországi zsidó deportáltakról - két SS-tiszt készítette szolgálatának emlékére 1944. május-júniusban Auschwitzban. Döbbenetes képek. Hogyan jutottunk idáig? A film filmek, fotók, plakátok, újságcikkek stb. felhasználásával ábrázolja azt a 26 éven át folyt lelki és tárgyi előkészítést, amely lehetővé tette e tragédia zökkenőmentes beteljesítését.
44 perc

Cikkszám: DS347

Bruttó ár: 26 000 Ft
Emberekkel történt (1919-1944) II. DVD Fotóalbum magyarországi zsidó deportáltakról - két SS-tiszt készítette szolgálatának emlékére 1944. május-júniusban Auschwitzban. Döbbenetes képek. Hogyan jutottunk idáig? A film filmek, fotók, plakátok, újságcikkek stb. felhasználásával ábrázolja azt a 26 éven át folyt lelki és tárgyi előkészítést, amely lehetővé tette e tragédia zökkenőmentes beteljesítését.
44 perc.

Cikkszám: DS348

Bruttó ár: 26 000 Ft
Holocaust DVD A filmben a Holocaust tanúi beszélnek a Kristályéjszaka szörnyű eseményeiről, Lengyelország gettóiról, a halálvonatokról, valamint Auschwitz gázkamráiról. A nézők szembesülhetnek a koncentrációs táborok szörnyűségeivel; megtudhatják, milyenek voltak a félelem, a megaláztatás és a jogfosztottság évei. A film érzékelteti a tragédia nagyságrendjét, és általánosan is foglalkozik az előítéletekből, a rasszizmusból és a közönyösségből adódó veszélyekkel. A film véleményalkotásra készteti a nézőket, akik a látottak alapján minden bizonnyal elgondolkodnak ezen a kérdésen: „Én vajon mit tettem volna?„

A film hossza kb. 30 perc

Cikkszám: DS301

Bruttó ár: 26 000 Ft
Hontalanul - a szlovákiai magyarság története DVD A II. világháború végnapjaiban a bevonuló szovjet csapatok Kelet-Szlovákiából magyar férfiak tízezreit hurcolták munkatáborokba. Az új, demokratikusnak nevezett csehszlovák kormány azonban még könyörtelenebbül sújtott le az egész szlovákiai magyarságra. Már kinevezése másnapján, 1945. április 5-én elfogadta a hirhedt kassai kormányprogramot, amely a magyar és német lakosságot kollektív bűnösnek mondta ki az első Csehszlovák Köztársaság szétverésében. A négy év alatt mintegy 200 ezer magyar kényszerült hosszabb-rövidebb időre elhagyni szülőföldjét. Akik maradtak, azokra további megaláztatások vártak. Akik visszatértek, azok szlovák telepeseket találtak elhagyott házaikban. Az ártatlanul meghurcoltak a mai napig sem kaptak jogi-erkölcsi elégtételt. Támogató Történelmi Dokumentumfilmek Kuratóriuma. 75 perc
Cikkszám: DS333

Bruttó ár: 26 000 Ft
II. Világháború csomag (DVD) A II. világháború története 1-13. rész (4 DVD)
Cikkszám: DS365

Bruttó ár: 26 000 Ft
ajaxdiv
x
Információk: info@kelettanert.hu
x

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket, és Boldog Új Évet kíván
minden kedves partnerének a Kelet-Tanért Kft!